Författare: Ilan Chabay
Publicerad år: 2009

Originaltitel
Facilitating Governance of Baltic Seas Fisheries by Improving Communication Among Stakeholders

För att nå nationell konsensus i fiskefrågor i Polen har ett projekt försökt att skapa ett nätverk bestående av olika involverade aktörer. Förhoppningen var att nätverket skulle bidra till en effektivare fiskeriförvaltning. Erfarenheter från de möten, intervjuer och workshops som hölls under projektets gång finns samlade i den här rapporten.

Antal sidor: 20

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Här finns även sammanfattningen.